Retro mezmix játék

 
Fürge Nyuszi „RETRO MEZMIX Játék” – Játékszabályzat
 
Fürge Nyuszi „RETRO MEZMIX Játék” - Facebook nyereményjáték
JÁTÉKSZABÁLYZAT
 
1. A nyereményjáték szervezője: A nyereményjáték szervezője és bonyolítója a Focivilág Pécs Kft. (Székhelye: 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 9.. 1.; Cégjegyzékszám: Cg.02-09-077747 Adószám: 23151877-2-02 ), továbbiakban Szervező.
 
2. A nyereményjáték lebonyolítója: Ticketmania.hu (1032 Budapest, Kenyeres utca 9.)
Szervező végzi a “Retro Mezmix Játék” elnevezésű nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

A nyertes sorsolását, kiértesítését és a nyeremény kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Szervező által, az adatok egyeztetése a Lebonyolítók által fog történni.
 
3. A Játékban való részvétel feltételei:
A Szervező által meghirdetett, hivatalos Facebook oldalon (https://www.facebook.com/furgenyuszi.hu/ ) nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Facebook Felhasználó a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint járjon el. A nyereményjátékban való részvétel ingyenes. Amennyiben szeretné, a Felhasználó megoszthatja a nyereményjáték keretében közzétett bejegyzést (képet) saját idővonalán, de ez nem feltétele a nyereményjátékban való részvételnek, és nyerési esélyeit sem növelheti ezáltal. A Felhasználó nem végezhet olyan műveleteket, amelyek alkalmasak arra, hogy befolyásolják a nyereményjáték alakulását. A játékszabályzat ilyen jellegű megsértése esetén a Felhasználó a nyereményjátékból azonnal kizárásra kerül.
 
4. A nyereményjáték neve: Fürge Nyuszi „RETRO MEZMIX Játék”
 
5. A nyereményjáték időtartama: 2019. július 19. és 2019. augusztus 30. között
 
6. A nyereményjáték leírása: A játék időtartama alatt a Szervező minden héten egyszer (pénteken) egy-egy futballmez fotóját teszi közzé. A mezeken lévő címert, a Szervező kiretusálja. A közzé tett fotók alatt, kommentben várja a Felhasználó tippjét, hogy melyik futballcsapat meze szerepelhet a képen. Minden Felhasználó egy fotó alatt csak egy csapatnevet írhat be kommentben, ez lesz az aktuális fordulóban a Felhasználó tippje. A játék időtartama alatt összesen 6 fordulót rendez a Szervező, azaz 2019. július 19. és augusztus 30. között 6 futballmez fotójára lehet tippelni. Minden forduló péntekenként kezdődik és következő hét péntekig tart. Egy-egy fordulóban, egészen az azt követő forduló kezdetéig lehet érvényes tippet küldeni, kivéve az utolsó, hatodik fordulót, amely 2019. augusztus 23-án, pénteken kezdődik. A záró fordulóban 2019. augusztus 30-án éjfélig lehet leadni a tippeket. Minden helyes tipp 1 pontot ér, egy Felhasználó fordulónként szerzett pontjainak összege adja ki a Felhasználó összpontszámát. A játék fődíjának elnyerésére azon Felhasználóknak van esélye, akik a 6 forduló során a legtöbb helyes tippet adják le. Pontegyenlőség esetén sorsolás útján kerül kiválasztásra az a Felhasználó, aki megnyeri a Szervező által meghatározott nyereményt. A nyeremény tárgyát képező terméket a Szervező határozza meg, amelyet a játék során, a bejegyzésben közzé tesz.
 
7. Pontegyenlőség esetén a nyereménysorsolás módja: A nyertes véletlenszerűen kerül kiválasztásra, a The Hat nevű sorsolóprogram segítségével. Sorsolás esetén a sorsolást facebook liveon tekinthetik meg a Felhasználók a Szervező Facebook oldalán.
 
8. Nyereménysorsolás időpontja (ha szükséges): 2019. szeptember 3. kedd 14 óra
 
9. A nyertesek száma 1 fő / sorsolás
Nyeremény: 2 személyes Barcelona – Sevilla spanyol bajnoki 2. kategóriás páros meccsbelépő. Mérkőzés időpontja: 2019. október 6. Helyszín: Camp Nou stadion, Barcelona. További információ: http://www.ticketmania.hu/barcelona-sevilla-2019-spanyol-bajnoki-meccsjegy-2kategoria A nyeremény készpénzre nem váltható. Az esetleg szállást és utazást a nyeremény NEM tartalmazza, csak kizárólag a páros meccsbelépőt!
 
10. A nyertes kihirdetése, értesítése: Az adott játék lezárását követő 4. napon a Fürge Nyuszi facebook oldalán közzéteszi a nyertes nevét, illetve a nyertest arra kéri, Facebook üzenetben vegye fel vele a kapcsolatot. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes saját figyelmetlensége miatt nem értesül a nyeremény híréről.
Amennyiben a nyertes nem jelentkezik 10 napon belül, akkor a nyeremény jogosultság elvész.
 
11. Nyeremény kézbesítése: A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben, majd e-mailben vagy telefonon egyezteti a Szervező. A nyertes köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
 
12. Kizárások: A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Focivilág Pécs Kft. munkatársai és hozzátartozói valamint 14 éven aluliak.
 
13. Egyéb rendelkezések: A nyeremény készpénzre nem váltható. A játékban való részvétellel a Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben nyereményben részesül, a Szervező feltüntetheti a nevét a Fürge Nyuszi Focivilág hivatalos Facebook oldalán. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
 
14. ADATVÉDELEM
A Focivilág Pécs KFt. kijelenti, hogy a megadott személyes adatokat, a játék lebonyolításában részt vevő Ticketmania.hu kivételével, harmadik személynek nem adja át. A megadott adatok biztonságáról gondoskodik. A játékban való részvétel (hozzászólás) az adatok önkéntes megadásának minősül.
Egyéb rendelkezések:
A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.
Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.
Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.
A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.
Pécs, 2019. július 19.
© Focivilág Pécs Kft. | 7622 Pécs, Bajcsy-Zs utca 9. mfsz 21-22. | +36 70 423-6044 | focipecs@furgenyuszi.hu | www.furgenyuszi.hu